Poulis S.A. Central : 1st Km Tirnavos – Ambelonas, Larisa, Greece

Finest Quality
KIWIS

Available Varieties: Hayward Sources: Pyrgetos Larisa Thessalia, Kitros Pieria – Greece, Chile and Zespri N. Zealand

POULIS S.A. | Premium Quality Kiwis | Available Kiwis Varieties : Hayward | Sources: Pyrgetos Larisa Thessalia, Kitros Pieria – Greece, Chile and Zespri N. Zealand | POULIS S.A. | FRESH FRUITS AND VEGETABLES | ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε.
Finest Quality
KIWIS

Available Varieties: Hayward Sources: Pyrgetos Larisa Thessalia, Kitros Pieria – Greece, Chile and Zespri N. Zealand

POULIS S.A. | Premium Quality Cherries | Available Varieties : All Cherries varieties | Sources : Lamia, Agia, Melivoia, Rachi Pieria, Imathia , Pella – Greece | POULIS S.A. | FRESH FRUITS AND VEGETABLES | ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε.
Finest Quality
CHERRIES

Available Varieties : All varieties
Sources : Lamia, Agia, Melivoia, Rachi Pieria, Imathia , Pella – Greece

Finest Quality
CHERRIES

Available Varieties : All varieties
Sources : Lamia, Agia, Melivoia, Rachi Pieria, Imathia , Pella – Greece

Finest Quality
CHESTNUTS

Available Varieties : All
Sources : N. Larisa, Creta – Greece

POULIS S.A. | Premium Quality Chestnuts | Available Varieties : All Chestnuts varieties | Sources : N. Larisa, Creta – Greece | POULIS S.A. | FRESH FRUITS AND VEGETABLES | ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε.
Finest Quality
CHESTNUTS

Available Varieties : All
Sources : N. Larisa, Creta – Greece

POULIS S.A. | Premium Quality Pears | Available Pears Varieties : Kristalia, Highland, Williams, Santa Maria, Coscia, Kontoules, Blanquilla | Sources : Tirnavos, Korinthia, Lakonia – Greece, Spain | POULIS S.A. | FRESH FRUITS AND VEGETABLES | ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε.
Finest Quality
PEARS

Available Varieties : Kristalia, Highland, Williams, Santa Maria, Coscia, Kontoules, Blanquilla
Sources : Tirnavos, Korinthia, Lakonia – Greece, Spain

Finest Quality
PEARS

Available Varieties : Kristalia, Highland, Williams, Santa Maria, Coscia, Kontoules, Blanquilla
Sources : Tirnavos, Korinthia, Lakonia – Greece, Spain

Finest Quality
APPLES

Available Varieties: All the red, Golden Delicious, Granny Smith, Jonagold, Jonagored, Gala, Fuji, PinkLady. Sources: Larisa, Kastoria, Pirgoi Kozanis, Pella, Zagora – Greece

POULIS S.A. | Premium Quality Apples | Available Varieties: All the red, Golden Delicious, Granny Smith, Jonagold, Jonagored, Gala, Fuji, PinkLady. Sources: Larisa, Kastoria, Pirgoi Kozanis, Pella, Zagora – Greece | POULIS S.A. | FRESH FRUITS AND VEGETABLES | ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε.
Finest Quality
APPLES

Available Varieties: All the red, Golden Delicious, Granny Smith, Jonagold, Jonagored, Gala, Fuji, PinkLady. Sources: Larisa, Kastoria, Pirgoi Kozanis, Pella, Zagora – Greece

POULIS S.A. | Premium Quality Strawberries | Available Strawberry Varieties : Camarossa, Ventana, Cartoga, Festival | Sources : Ilia-Greece | POULIS S.A. | FRESH FRUITS AND VEGETABLES | ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε.
Finest Quality
STRAWBERRIES

Available Varieties : Camarossa, Ventana, Cartoga, Festival
Sources : Ilia-Greece

Finest Quality
STRAW-
BERRIES

Available Varieties : Camarossa, Ventana, Cartoga, Festival
Sources : Ilia-Greece

Finest Quality
POTATOES

Available Varieties: All Sources: Egypt

POULIS S.A. | Premium Quality Potatoes | Available Potato Varieties : All Potatoes varieties | Sources :Egypt | POULIS S.A. | FRESH FRUITS AND VEGETABLES | ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε.
Finest Quality
POTATOES

Available Varieties: All Sources: Egypt