Εκσυγχρονισμός Μηχανολογικού Εξοπλισμού

24 October, 2010 by admin

Σε εκσυγχρονισμό τμήματος του βασικού διαλογητηρίου προχωρά η εταιρία ΠΟΥΛΗΣ ΑΕ.

Ο εκσυγχρονισμός αφορά την τροφοδοσία του βασικού διαλογητηρίου που είναι εγκατεστημένο στις εγκαταστάσεις του Τυρνάβου. Η παλαιά τροφοδοσία με νερό που εγκαταστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2007 καταργείται με την προσθήκη νέας. Πληθώρα αυτοματισμών, αύξηση παραγωγικότητας του συγκροτήματος, αυτόματη διαχείρηση παλετοκιβωτίων και καλύτερη μεταχείριση των προιόντων είναι απο τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων προσθηκών. Η εταιρία ΠΟΥΛΗΣ ΑΕ με σκοπό την παραγωγή ποιοτικών προιόντων αναβαθμίζει και εκσυγχρονίζει συνεχώς τις εγκαταστάσεις τις.